Om konstnären Projektledning Pedagogik Kulturterminen Kontakt Barnkonst - Konstnär Afsaneh Monemi

Ordet festival symboliserar festlighet, praktfullhet och mångfald. Festivalen var ett konstnärligt projekt som hade en pedagogisk utgångspunkt.

Jag var projektledare och initiativtagare för Barnkonstfestivalen i Göteborg. Målet för festivalen var att ge alla barn möjlighet att arbeta koncentrerat med konst tillsammans med professionella, verksamma konstnärer.

BarnKonstFestivalen 2005 hade premiär 26–28 maj vid Röda Sten i Göteborg. Cirka 20 konstnärer och bildpedagoger tillsammans med 160 låg- och mellanstadieelever från olika skolor på olika stadsdelar i Göteborg deltog i projekten! Sammanlagt 8 olika konstprojekt genomfördes ute på kulturområdet Röda Sten i Göteborg.